Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres siedziby szkoły, oraz zdanie egzaminu ustnego. Cały proces rekrutacji trwa trzy dni.

Formularz rekrutacyjny